Hrvatska Flag

Uvjeti Korištenja

Dobrodošli na VooVuu, pretraživač koji pruža Mikosoft ("VooVuu," "mi," "nas," ili "naš"). Ovi Uvjeti korištenja upravljaju vašim pristupom i korištenjem web stranice VooVuu (u daljnjem tekstu: "Stranica") i naših usluga pretraživača (u daljnjem tekstu: "Usluge"). Pristupanjem ili korištenjem Usluga pristajete biti obvezani ovim Uvjetima korištenja. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, ne smijete koristiti Usluge.

1. Korištenje Usluga

1.1. Kvalifikacije:

Morate imati najmanje 18 godina kako biste koristili Usluge. Korištenjem Usluga, izjavljujete i jamčite da imate najmanje 18 godina.

1.2. Licenca:

Sukladno ovim Uvjetima korištenja, VooVuu vam dodjeljuje ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu i opozivu licencu za pristup i korištenje Usluga za vašu osobnu, nekomercijalnu korist.

1.3. Zabranjeno ponašanje:

Slažete se da nećete:

  1. Koristiti Usluge u bilo koje nezakonite svrhe ili u suprotnosti s bilo kojim primjenjivim zakonima ili propisima;
  2. Pristupiti ili koristiti Usluge kako biste prikupljali, skupljali ili prenosili bilo koje osobne podatke bez dozvole;
  3. Izmijeniti, prilagoditi, prevesti, obrnuti inženjering, dekompilirati ili stvarati izvedene radove na temelju Usluga;
  4. Ometati ili poremetiti rad Usluga ili servera ili mreže povezane s Uslugama;
  5. Koristiti bilo kakva automatizirana sredstva, uključujući robote, pauke ili sakupljače, za pristup ili korištenje Usluga;
  6. Pretvarati se da ste bilo koja osoba ili entitet ili lažno navoditi ili predstavljati svoju povezanost s bilo kojom osobom ili entitetom;
  7. Povrijediti prava bilo kojeg trećeg lica, uključujući prava intelektualnog vlasništva ili privatnost;
  8. Zaobići bilo kakve sigurnosne mjere ili kontrole pristupa koje je implementirao VooVuu; ili
  9. Uključiti se u bilo koje drugo ponašanje koje ograničava ili inhibira bilo koju drugu osobu u korištenju ili uživanju u Uslugama, ili koje, po našem vlastitom nahođenju, izlaže VooVuu ili bilo koju treću stranu odgovornosti ili šteti.

2. Privatnost

2.1. Pravila o privatnosti:

Vaše korištenje Usluga podložno je našim Pravilima o privatnosti, koja objašnjavaju kako prikupljamo, koristimo i otkrivamo vaše informacije. Korištenjem Usluga pristajete na prikupljanje, korištenje i otkrivanje vaših informacija kako je opisano u Pravilima o privatnosti.

3. Intelektualno vlasništvo

3.1. Vlasništvo:

VooVuu posjeduje sva prava, naslov i interes u i prema Uslugama, uključujući sva intelektualna prava koja pripadaju njima. Usluge su zaštićene autorskim pravima, žigovima i drugim zakonima RH i EU.

3.2. Povratne informacije:

Ako pružite bilo kakve povratne informacije, prijedloge ili ideje u vezi s Uslugama ("Povratne informacije"), ovime dodjeljujete VooVuu trajnu, neopozivu, besplatnu i neekskluzivnu licencu za korištenje, modificiranje, prilagodbu, objavljivanje, prevođenje, distribuciju i prikazivanje Povratnih informacija na bilo koji način i u bilo koje svrhe, bez naknade.

4. Odbacivanje

4.1. Nema jamstava:

USLUGE SE PRUŽAJU "KAKVE SU," BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, BILO IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH. VOOVUU ODBACUJE SVA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNA JAMSTVA TRGOVINE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOVA ILI NEKRŠENJA.

4.2. Dostupnost:

VooVuu ne jamči da će Usluge biti neprekidne, sigurne ili bez pogrešaka, ili da će se nedostaci ispraviti. VooVuu zadržava pravo izmjene, obustave ili prekida Usluga u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

5. Ograničenje odgovornosti

5.1. Isključenje šteta:

U NIKAKVIM OKOLNOSTIMA VOOVUU, NJEGOVI DAVATELJI, AFILIJACIJE, ZAPOSLENICI, AGENTI ILI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE POSREDNE, POSLIJEDNJE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERENE ILI KAZNENE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA IZGUBLJENU DOBIT, PRIHOD, PODATKE ILI UPOTREBU, NASTALE VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI, BILO U RADNJI UGOVORA ILI DELIKTA, PROIZIŠLE IZ VAŠEG PRISTUPA ILI KORIŠTENJA USLUGA, ČAK I AKO JE VOOVUU BIO UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.

5.2. Ukupna odgovornost:

UKUPNA ODGOVORNOST VOOVUU-A PREMA VAMA ZA SVE ZAHTJEVE PROIZIŠLE IZ ILI U VEZI S USLUGAMA NEĆE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE PLATILI, AKO BILO KOLIKO, ZA PRISTUP ILI KORIŠTENJE USLUGA TIJEKOM ŠEST (6) MJESECI PRIJE DATUMA KADA JE ZAHTJEV NASTAO.

6. Obeštećenje

6.1. Slažete se da ćete štititi, nadoknaditi i osloboditi VooVuu-a, njegove davatelje licenci, affiliate, zaposlenike, agente i dobavljače od bilo kakvih zahtjeva, odgovornosti, šteta, gubitaka i troškova, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne troškove odvjetničkih usluga, proizašlih iz ili povezanih s vašim pristupom ili korištenjem Usluga, vašim kršenjem ovih Uvjeta korištenja ili kršenjem prava bilo koje treće strane.

7. Opće odredbe

7.1. Zakon koji se primjenjuje:

Ovi Uvjeti korištenja bit će regulirani i tumačeni u skladu sa zakonima RH i EU, bez obzira na njegove principe sukoba zakona.

7.2. Rješavanje sporova:

Bilo kakav spor koji proizlazi iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja ili Uslugama bit će isključivo riješen u državnim ili saveznim sudovima u Našicama.

7.3. Cjelokupni sporazum:

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju potpuni sporazum između vas i VooVuu-a ovdje navedenog te zamjenjuju sve prethodne ili sadašnje sporazume, razumijevanja i komunikacije, bez obzira jesu li pisani ili usmeni, između vas i VooVuu-a u vezi s navedenim.

7.4. Izmjena:

VooVuu zadržava pravo izmjene ili dopune ovih Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme. Obavijestit ćemo vas o bilo kakvim promjenama objavljivanjem izmijenjenih Uvjeta korištenja na Stranici. Nastavkom pristupa ili korištenja Usluga nakon što takve promjene postanu učinkovite, pristajete biti obvezani revidiranim Uvjetima korištenja.

7.5. Kontaktirajte nas:

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima korištenja ili Uslugama, obratite nam se na info{at}mikosoft.hr.

Pristupanjem ili korištenjem Usluga priznajete da ste pročitali i razumjeli Uvjete Korištenja.